gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten


Resultaten


Communicatieprofessional, be real: dit zijn de trends van 2016 (maart 2016)

Communicatieprofessionals zetten nog steeds vooral methodes in die gericht zijn op zenden en weinig op luisteren. Zij omschrijven het communicatievak als nuchter en conservatief en geven aan dat de invloed van de zogenaamde netwerksamenleving goed merkbaar is in het vak, evenals de trend real-time.
Trendonderzoek 2015: Groei in data, crisis en issues (maart 2015)

Datamining, het verzamelen en analyseren van data, is een trend die steeds meer aan belang wint. Dit blijkt uit het Communicatiejaaronderzoek dat begin 2015 is uitgevoerd onder het CommunicatiePanel. Ondanks de toename van het belang van Datamining, blijven het Glazen Huis (omgaan met transparantie) en Horizontalisering (veranderende verhoudingen) nog steeds de belangrijkste en bekendste trends in het communicatievak. Een specialisme dat sinds 2013 meer aandacht vraagt is issue- en crisismanagement. De meeste communicatieprofessional zijn nog steeds trots op het vak (83%).


De toekomst van het communicatievak (september 2014)

De functie van de communicatieprofessional zal de komende vijf jaar veranderen. Steeds meer wordt de functie een strategische adviserende en coachende rol binnen de organisatie. Dit blijkt uit het recent gehouden onderzoek naar 'De toekomst van het Communicatievak' van het CommunicatiePanel, in samenwerking met d'Associatie van hoofden Communicatie, waar je aan hebt deelgenomen.

 • 57% denkt dat coaching van collega's belangrijker wordt en 34% dat on- en offline vormgeving steeds minder belangrijk wordt
 • 57% denkt dat communicatie steeds meer gedecentraliseerd wordt en 50% verwacht dat het uitbesteed zal worden
 • 78% van de communicatieprofessionals denkt over 5 jaar nog werkzaam te zijn in het vak, 32% daarvan verwacht wel een andere invulling van de functie.

Communicatie is TOPsport (juni 2014)

Communicatie is topsport’. Dat ondervonden de deelnemers van het Logeion-op donderdag 5 juni jl. Keynote sprekers Edith Bosch (oud-judoka) en Corine van Impelen (Wit Communicatie) legden het verband tussen topsport en communicatie. Ook het onderzoek uitgevoerd in het CommunicatiePanel, wijst uit dat er best wat overeenkomsten zijn tussen communicatie en topsport blijkt uit onderstaande resultaten.

 • Communicatie is net als topsport een ‘way of life’ volgens tweederde van de communicatieprofessionals. Je bent er 24 uur per dag mee bezig.
 • Belangrijkste overeenkomst zit hem in de mentaliteit en doorzettingsvermogen van de communicatieprofessional, ook zeer belangrijk bij topsport.
 • Prestaties staan voorop; ruim 84% is van mening dat je in het communicatievak altijd optimaal moet presteren.

Accountability: Meten is weten (mei 2014)

Als communicatieprofessional wordt het steeds belangrijker om accountable te zijn. Hoe onderzoekt jouw organisatie of de ingezette communicatiestrategie accountable is? Welke type onderzoek heb je zelf weleens uitgevoerd? En over welke methodes om accountability te meten zou je zelf meer willen weten? Deze en meer vragen over accountability zijn gesteld aan de leden van het CommunicatiePanel in samenwerking met de vak- en themagroep Accountability.

Uit het onderzoek bleek dat:

 • onderzoek zeer belangrijk is voor de communicatiestrategie en de uitvoering hiervan. Een ruime meerderheid, 85%, vindt dit een essentieel onderdeel van het proces;
 • driekwart van de communicatieprofessionals al heeft of dit jaar onderzoek uit laat voeren naar hun eigen communicatiestrategie/middelen;
 • het meeste onderzoek wordt uitgevoerd op het gebied van imago, Social Media en (traditionele) media. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek wordt hiervoor ingezet;
 • communicatieprofessionals zelf graag meer willen weten over de methodes SCRUM en de Balanced Scorecard voor communicatiebeleid om hun accountability te meten.

Communicatieprofessional in een lastig parket? (april 2014)

Als communicatieprofessional kom je best wel eens voor lastige dilemma’s te staan. In samenwerking met de vak- en themagroep Mediarelaties is er een onderzoek uitgevoerd in het panel om meer inzicht te verkrijgen in de herkenbaarheid van motieven en handelwijzen bij ethische dilemma’s. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situatie: ‘als woordvoerder van Waterleidingbedrijf Aquens, wordt je gebeld door een tv-programma. Ze gaan mensen tonen, die live klagen over duizeligheid. Dat komt van het kraanwater uit de buizen van een nieuwe legering, die jullie sinds kort gebruiken. Wat doe je?’ De volgende opties zijn voorgelegd:

 • Je zoekt uit of het kan dat mensen ziek worden van kraanwater. Als wetenschappers je verzekeren dat dit niet kan, ontken je in alle toonaarden.
 • Je maakt een woordvoeringslijn waarin Aquens medeleven met de zieke mensen betoont en de organisatie aangeeft dit tot op de bodem uit te zullen zoeken. Tot die tijd doe je geen uitspraken.
 • Je wijst het programma op de (mogelijk onnodige) maatschappelijke onrust die berichtgeving over dit onderwerp kan veroorzaken en benadrukt de noodzaak van journalistieke zorgvuldigheid.
 • Je adviseert je directeur om zo actief mogelijk naar buiten te treden: hij moet in de live-uitzending in gesprek met mensen met gezondheidsklachten. met een extra mailing aan alle klanten maak je Aquens maximaal eigenaar van het probleem.

Uit het onderzoek blijkt dat alle opties wel iets hebben, maar medeleven met de slachtoffers (empathie) en‚ geen vroegtijdige uitspraken’ is onmiskenbaar de meest gekozen woordvoeringslijn.


Communicatieprofessional steeds meer allround adviseur (februari 2014)

Communicatieprofessionals worden steeds meer allround adviseurs. Dit blijkt uit het Communicatiejaaronderzoek van het CommunicatiePanel dat begin 2014 is uitgevoerd. In vergelijking met vorig jaar zetten communicatieprofessionals op meer specialismen in. Ze zijn trots op hun functie en voelen zich meer gewaardeerd in de afgelopen jaren. In het takenpakket van communicatieprofessionals staan in 2014 corporate-, online-en interne communicatie centraal, net als vorig jaar. Het aantal specialismen waar een communicatieprofessional op inzet, groeit dit jaar van vier naar vijf. Dat communicatieprofessionals op meer specialismen actief zijn, kan mede komen doordat de financieel gunstige vooruitzichten voor 2014 dit mogelijk maken. Driekwart van de respondenten gaat er vanuit dat de opdrachtportefeuille het komende jaar groeit. De communicatiesector profiteert van de economisch gezien betere tijden.


Communicatieprofessional verandert van informatieleverancier in verbinder (mei 2013)

Bezoekers van het Logeion communicatiecongres wisten het al; de kracht van de communicatieprofessional zit in het begeleiden en adviseren van mensen in hun communicatie met anderen. Meer dan 80% van de communicatieprofessionals ziet coachen en begeleiden, informeren en luisteren als cruciaal voor zijn professie. De rol van informatieleverancier wordt slechts door 4% van de vakgenoten als meest belangrijk gewaardeerd. Dit en veel meer blijkt uit een onderzoek van het CommunicatiePanel van Logeion en DirectResearch waar 164 communicatieprofessionals hun mening hebben gegeven.


Communicatiebranche positief ondanks crisis (maart 2013)

Communicatieprofessionals in Nederland zijn positief over hun eigen baan of werkpakket. Dit blijkt uit het in februari uitgevoerde Communicatie jaaronderzoek van het CommunicatiePanel. Ondanks de roerige economische tijden voorziet 68% van de medewerkers uit de communicatiebranche geen negatieve gevolgen voor het personeel op hun afdeling of bij hun bureau. Ongeveer 1 op de 5 verwacht zelfs dat de afdeling en/of het bureau in omvang zal toenemen. De helft voorziet geen verandering. Ruim driekwart maakt zich dan ook geen zorgen over hun eigen dienstverband. Door een kwart van de communicatiemanagers wordt zelfs een groei in werkzaamheden voorzien.

Meer opdrachten maar ook lagere budgetten

Dit positieve gevoel wordt verstrekt als zij gevraagd worden naar de gevolgen van de crisis voor de opdrachtportefeuille. 63% van de ondervraagde communicatieprofessionals geeft aan dat de portefeuille naar verwachting zal stijgen voor zowel strategische als uitvoerende opdrachten. Aan de andere kant verwacht een groot deel van de ondervraagden wel dat er in 2013 minder uitgegeven zal worden aan marketing en communicatie in vergelijking met vorig jaar (41%). Dit is ongeveer gelijk aan de uitkomsten van het Communicatie jaaronderzoek van begin 2012 (43% verwachtte toen minder uit te geven aan marketing en communicatie). 52% verwacht voor het komende jaar ‘meer met minder’ te gaan doen. 30% Van de ondervraagden verwacht dit jaar geen wijzigingen in de budgetten.

Social media

Social media zijn hot in de branche. 2013 wordt volgens de professionals het jaar waarin de focus zal liggen op de inzet van social media. Bij 84% van de ondervraagden hebben deze media een vaste plek gekregen in de communicatiemix. Social media worden vooral gebruikt om te zenden en te monitoren, in mindere mate gebruiken de professionals ze voor dialoog en bijvoorbeeld co-creatie.


Brede steun voor opleidingscertificering (juni 2012)

179 communicatieprofessionals namen in juni deel aan het Communicatiepanel over communicatieopleidingen en certificering. De enquête was een initiatief van de Toetsings- en certificeringscommissie (TCC). De Toetsings- en certificeringscommissie van Logeion wilde weten hoe de communicatieprofessional aankijkt tegen de certificering van opleidingen. De TCC heeft namelijk de opdracht tot een nieuwe aanpak van de opleidingscertificering te komen, maar heeft de achterban er wel behoefte aan? Het antwoord op die vraag is: ‘Ja’.

Communicatieprofessionals vinden dat Logeion zich moet uitspreken over de kwaliteit van opleidingen.

Enkele resultaten uit het onderzoek waaruit dit blijkt:

 • 81% van de respondenten vindt dat beoordeling van kwaliteit een taak is van de beroepsvereniging;
 • 76,5 % vindt het belangrijk dat Logeion kwaliteit beoordeelt via certificering;
 • 73,3% vertrouwt het kwaliteitsoordeel van Logeion.

De grote meerderheid van de respondenten kiest een opleiding op grond van de inhoud. Toch verwacht 62% makkelijker te kiezen voor een opleiding als deze door Logeion als goed is beoordeeld.

Kortom, er is brede steun voor het certificeringsbeleid van de vereniging.


Resultaten tweede onderzoek over Customer media (mei 2012)

Samen met de Hogeschool van Amsterdam hebben Logeion en DirectResearch in het CommunicatiePanel onderzoek gedaan naar Customer media. Dit zijn media die, door een organisatie, zowel online als offline worden ingezet om ondermeer de relatie met de doelgroep te versterken. Een onderwerp waar alle communicatieprofessionals wel mee te maken hebben. Uit het onderzoek zijn de volgende aspecten naar voren gekomen:

 • Customer media heeft aan inhoudelijke bekendheid te winnen.
  Lang niet alle communicatieprofessionals kunnen aangeven welke middelen vallen onder Customer media.
 • Customer media wordt belangrijker.
  Customer media is volgens de panelleden vooral belangrijk voor het versterken van relaties met de doelgroep. Daarnaast is een belangrijk doel het informeren van de doelgroep en het opbouwen van een relatie.
 • Business-to-business wordt gezien als belangrijkste doelgroep van Customer media.
 • Customer media wordt belangrijker.
  In de toekomst zal er een groter percentage van het communicatiebudget worden ingezet op Customer media. Voor advertising zal in 2015 echter een iets kleiner deel van de omzet worden vrijgemaakt.

Resultaten eerste onderzoek (maart 2012)

Het eerste onderzoek ging over de inzet van communicatie in 2011 en de verwachtingen voor 2012 en is uitgevoerd onder communicatieprofessionals in Nederland die zich hebben aangemeld voor het CommunicatiePanel.

Communicatiedirecteuren voorzien in 2012 geen daling eigen budget

Uit het onderzoek blijkt dat de communicatiespecialisten (van medewerker tot manager) juist een daling verwachten in de communicatie-uitgaven binnen de eigen organisatie (45%) en in de communicatie-uitgaven in het algemeen (58 procent). Verrassend is daarom dat de communicatiedirecteuren aangeven dat de uitgaven binnen de eigen organisatie veelal gelijk blijven (42%) maar dat zij wel een daling zien in de algemene communicatie-uitgaven in Nederland (74%).

Social Media blijft hot

Uit het onderzoek blijkt verder dat social media in 2012 nog steeds helemaal hot zijn. Als trend voor 2012 wordt social media ruim vier keer vaker genoemd dan accountability. Communicatieprofessionals zijn enthousiast over deze revolutie in communicatieland en zetten de koers van 2011 ook door in 2012.